Nappali BSc Labor

Nyomtatás
Kategória: Nappali BSc
Utolsó frissítés: 2018. április 06. péntek Szerző: Benkő Tamás

 

A kurzus célja

A laborgyakorlatok célja az előadás kurzuson elhangzottak gyakorlatba ültetése, és ezáltal annak mélyebb megértése. A mérések során a hallgatók megismerik a Matlab folyamatszimulátor működését.

 Linkek

 - elektronikus jegyzet (interkönyv)

 - FIR kurzusok időpontjai (pótláshoz)

 - mérések ütemterve (pótláshoz)

 - LC, FC mérés leirat 

 -  Átjelentkezések 

  

Gyakorlatok helye, ideje

A laborgyakorlatok a 7. oktatási héten kezdődnek.
A mérések helye:  Dcs épületi gépterem.

 

Mérések

A laborgyakorlat 5 mérésből (és egy bevezető előadásból) áll:

 1. Frekvencia vizsgálat (FV)
 2. Szabályozókörök behangolása (PID)
 3. Kaszkádszabályozás (KAS)
 4. Előrecsatolt szabályozás (FFC)
 5. Szintszabályozás* (LC)
  * A Szintszabályozás mérés helyszíne a DCs labor. Ennél a mérésnél milliméterpapírra is szükség van.

 

A laborok a 7. oktatási héten kezdődnek, maximális létszám 24 fő.

 

 

 

 

1,2,3,4 5,6,7,8 9,10,11,12
1.alkalom bevezető + FV, csoportbeosztás 
2.alkalom PID PID PID
3.alkalom KAS KAS LC
4.alkalom FFC LC KAS
5.alkalom LC FFC FFC

 

 

 

 

Felkészülés

Felkészülni a tárgy elektronikus jegyzetéből lehet, letölthető itt.

 

A laborgyakorlatokon számonkért anyagok:

  • alapfogalmak, alaptagok tulajdonságai, egyszerű szabályozások, szabályozókörök beállítása

   (Ez az anyag az elektronikus jegyzet 1-15. fejezetei. Ezek a tudnivalók minden gyakorlathoz kapcsolódnak, tehát minden gyakorlathoz ismerni kell ezeket.)

  • az aktuális mérés ismeretei, FIR előadásokaz elektronikus jegyzet megfelelő fejezetei
    • KAS méréshez:  18. fejezet
    • FFC méréshez:  16-17. fejezet
    • LC méréshez:    20. fejezet

 

Mérések menete

 • A hallgatók a méréseket 2 fős csoportokban végzik, forgószinpad szerűen. A csoport adott heti mérését a lap tetején lévő "linkek" alapján állapíthatják meg.

 • A mérések 10 perces, teszt jellegű digerrel kezdődnek. Minden hallgató a saját méréséhez kapcsolódó (+ az alapfogalmak) kérdéseket kap.
 • A digereket helyben javítjuk. A mérésen csak az vehet részt, akinek a digere legalább elégséges lett. (Aki elbukott a számonkérésen, az nem vehet részt a mérésen - kivéve FV mérés.

 • A teremben maradó hallgatók 2 fős csoportokat alkotnak (max. egy háromfős csoport maradhat).
 • Rövid bevezető után a csoportok önálló munkában - a laborleirat utasításainak megfelelően - végzik a mérést, munkájukat, eredményeiket jegyzőkönyvben rögzítik.  Az elektronikus leiratban lévő jegyzőkönyv sablonokat érdemes kinyomtatva elhozni a mérésre.

 • A mérés végén a csoport leadja jegyzőkönyvét.

 

Értékelés

 • A félévvégi laborrészjegy az alábbi összetevőkből áll össze:
  • laborkiugró érdemjegye
  • jegyzőkönyvre kapott érékelés
   • A jegyzőkönyveket a mérésvezető oktató bírálja el jó elf; elf; vagy gyenge elf; minősítéssel a gyakorlatokon végzett munka és a jegyzőkönyv alapján (ez lehet egyéni is).
 • A laboreredményeket az alábbi oldalon tesszük közzé: feltöltés alatt.

 

Pótlás

 

 • A sikertelenül beugró eredménye estén illetve hiányzás esetén a labort pótolni kell úgy, hogy a hallgatónak minden mérése a félév végére meglegyen.Pótmérésnek nevezzük azt a mérést, amit a hallgató nem az órarendjének megfelelő időben végez el.
 • Pótmérésnek nevezzük azt a mérést, amit a hallgató nem az órarendjének megfelelő időben végez el.
 • Minden hallgatónak maximum két pótmérési lehetősége van.
 • A pótméréseket bármelyik folyamatirányítás labor kurzusban el lehet végezni
 • Figyelem: a pótlási szándékról e-mailben tájékoztatni kell azt a laborvezetót, akihez a hallgató pótolni kíván menni. Az emailben célszerő felütetni a hallgató nevét, melyik kurzusba jár, melyik mérést szeretné pótolni.
 • A pótmérést célszerű úgy időzíteni, hogy a pótolni kívánt mérés a pótlásra kiválasztott időpontban épp menjen.

 

 • Figyelem: a pótlási szándékról e-mailben tájékoztatni kell azt a laborvezetót, akihez a hallgató pótolni kíván menni. Az emailben célszerő felütetni a hallgató nevét, melyik kurzusba jár, melyik mérést szeretné pótolni.
By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes